NOSO MUNDO , NOSO PLANETA / NUESTRO MUNDO , NUESTRO PLANETA

Este planeta é maravilloso .Coidémolo e coidémonos / Este planeta es maravilloso .Cuidémoslo y cuidémonos .

ECOLOGÍA

PILAR RUEDA

7/21/20214 min read

        PRESERVAR O ÁRTICO

                                                                            Este post fala dun tema moi actual pero que se esquece rapidamente : a degradación e desconxelamento do Ártico .

    Ós que , coma a nós , o Ártico queda lonxe , parece que nos afecta menos a súa situación . Pero debemos esforzarnos , polo noso ben e o futuro dos nosos nenos e xóvenes , e non esquecer este tema . Esta región ten un rol importantísimo na regulación da temperatura do planeta , e aquí sí que estamos todos ( non se salva ninguén ) .

    O primeiro que pensamos en relación a este problema é a subida do nivel do mar , o que para algúns tampouco parece que vaia a afectar moito . Pero ten moitas máis consecuencias . Directas para a propia zona e os seus habitantes , humanos e animais ; e indirectas , por así dicilo , para o resto do planeta aumentando os fenómenos meteorolóxicos extremos .

    O desconxelamento do Ártico emite gases nocivos na atmósfera , que fan que cambien os climas e con iso os hábitats que tamén nós precisamos para vivir .

    É fundamental protexer o Ártico con medidas tales como prohibir as prospeccións , a libre navegación comercial ( que xa están a buscar rutas ) , as accións militares e a pesca industrial no seu territorio . Parecen medidas extremas , pero eu son da opinión de que se non o tomamos en serio despóis non vamos poder facer nada para dar marcha atrás .

    Greenpeace propón a creación dun santuario que protexa esta zona de calquer actividade intrusiva . Temos que darnos conta que os cambios que se procucen neste planeta ( a maior parte deles pola nosa culpa ) van a afectarnos sí ou sí , queramos ou non , creamos ou non . Non somos invencibles nin imprescindibles para este planeta . A min quedoume constancia diso cando houbo a corentena por culpa da Covid-19 . Aí creo que todos puidemos percibir que a natureza continúa dun xeito ou doutro ,e o planeta cambia . Poden perderse especies , pero el en sí continúa .

    Por todo isto temos que dirixirnos cara un sistema máis sostible , reutilizable e reciclable . Cada vez hai máis coñecemento de como actuar para coidar os nosos ecosistemas e temos que ir poñéndoos en marcha pouco a pouco , a nivel individual tamén .

    Sería unha pena non poder disfrutar do noso planeta con toda a riqueza medioambiental que posúe.

    Deixo un link dun artigo falando disto na revista “ Mi Herbolario ”

            https://miherbolario.com/articulos/ecologia/1085/preservar-el-artico-por-que-es-tan-importante

              ----------------------------------

       PRESERVAR EL ÁRTICO            

     Este post habla de un tema muy actual pero que se olvida rapidamente : la degradación y descongelamiento del Ártico.

A los que , como a nosotros , el Ártico queda lejos , parece que nos afecta menos su situación . Pero debemos esforzarnos , por nuestro bien y el futuro de nuestros niños y jóvenes , y no olvidar este tema . Esta región tiene un rol importantísimo en la regulación de la temperatura del planeta , y aquí sí que estamos todos ( no se salva nadie ) .

     Lo primero que pensamos en relación a este problema es la subida del nivel del mar , lo que para algunos tampoco parece que vaya a afectar mucho . Pero tiene muchas más consecuencias . Directas para la propia zona y os sus habitantes , humanos y animales ; e indirectas , por así decirlo , para el resto del planeta aumentando los fenómenos meteorológicos extremos .

     El descongelamiento del Ártico emite gases nocivos a la atmósfera , que hacen que cambien los climas y con eso los hábitats que también nosotros necesitamos para vivir .

    Es fundamental proteger el Ártico con medidas tales como prohibir las prospecciones , la libre navegación comercial ( que ya están buscando rutas ) , las acciones militares y la pesca industrial en su territorio . Parecen medidas extremas , pero yo soy de la opinión de que si no lo tomamos en serio después no vamos a poder hacer nada para dar marcha atrás .

    Greenpeace propone la creación de un santuario que proteja esta zona de cualquier actividad intrusiva . Tenemos que darnos cuenta de que los cambios que se procucen en este planeta ( la mayor parte de ellos por nuestra culpa ) van a afectarnos sí o sí , queramos o non , creamos o no . No somos invencibles ni imprescindibles para este planeta . A mi me quedó constancia de eso cuando hubo a cuarentena por culpa del Covid-19 . Ahí creo que todos pudimos percibir que la naturaleza continúa de una forma o de otra , y el planeta cambia . Pueden perderse especies , pero él en sí continúa .

    Por todo esto tenemos que dirigirnos hacia un sistema más sostenible , reutilizable y reciclable . Cada vez hay más conocimiento de como actuar para cuidar nuestros ecosistemas y tenemos que ir poniéndolos en marcha poco a poco , a nivel individual también .

    Sería una pena no poder disfrutar de nuestro planeta con toda la riqueza medioambiental que posée.

    Dejo un link de un artículo hablando de esto en la revista “ Mi Herbolario ”

              https://miherbolario.com/articulos/ecologia/1085/preservar-el-artico-por-que-es-tan-importante