FEIRA DO GANDO VACÚN

Este é outro dos acontecementos importantes que ten lugar en Friol . Xa leva varios anos celebrándose e gañando popularidade , algo normal tendo en conta que vivimos nunha parte de España altamente gandeira.

Esta feira celébrase no mes de Setembro e , como se pode ver no cartel , hai premios para os mellores exemplares . É unha feira que concentra gran cantidade de xente e axuda a poñer en valor un sector tan importante como é a gandería .

As ganderías do noso concello son de pequeno e mediano tamaño e os animáis saen a pastar ós prados , onde practicamente botan todo o día . Son animáis ben queridos e ben tratados pola gran maioría dos habitantes que constitúe este concello.

Para que vexades como foi a feira deste ano deixo algunhas fotos e mailo cartel . E lembrade que para o ano que ven haberá outra , por se vos apetece vir dar unha volta .

Vémonos e moitas grazas :)

FERIA DE GANADO VACUNO

Este es otro de los acontecimientos importantes que tiene lugar en Friol . Ya lleva varios años celebrándose y ganando popularidad , algo normal teniendo en cuenta que vivimos en una parte de España altamente ganadera .

Esta feria se celebra en el mes de Septiembre y , como se puede ver en el cartel , hay premios para los mejores ejemplares . Es una feria que concentra gran cantidad de gente y ayuda a poner en valor un sector tan importante como es la ganadería .

Las ganaderías de nuestro ayuntamiento son de pequeño y mediano tamaño y los animles salen a pastar a los prados , donde practicamente echan todo el día . Son animales bien queridos y bien tratados por la gran mayoría de los habitantes que constituye este ayuntamiento.

Para que veais como fué la feria de este año dejo algunas fotos y también el cartel . y recordad que para el año que viene habrá otra , por si os apetece venir a dar unha vuelta .

Nos vemos y muchas gracias :)