I OGA / YOGA

Un deporte marabilloso e apto para calquer idade e estado físico e psíquico / Un deporte marabilloso y apto para cualquier edad y estado físico y psíquico.

PILAR RUEDA

7/21/20214 min read

                                                                                                                       27  XUÑO/ JUNIO 2021

   IOGA , TODA UNHA BENDICIÓN    

          Boas a todos , hoxe quero falar dunha disciplina que , se ben practiqueina pouco hai xa varios anos , namoroume de tal xeito que case tódolos días penso nela e teño unhas ganas tolas de volver practicala . Por falta de tempo non a practico con asiduidade , pero de cando en cando fago algunha postura ou mesmo o saúdo ó Sol , simplemente . Estou a falarvos do Ioga , un deporte apto para calquer idade .

         Hei dicir que me sorprendeu gratamente cando comezei . Tiña algunha articulación ( os hombreiros principalmente ) enferruxados , como digo eu . Soamente sacar a roupa pola cabeza xa me daba traballo . Os meus hombreiros non me deixaban subir dabondo os brazos , e daquela tiña arredor de 38 anos nada máis . Por suposto a cousa non mellorou nada máis comezar co Ioga , pero ó cabo dunhas semáns xa podía erguer moito máis os meus brazos , e tamén tiña máis flexibilidade nas miñas costas .


         Son unha persoa á que lle gusta calquer tipo de deporte para practicar , pero sinto debilidade polos deportes que requiren flexibilidade , equilibrio e forza ó mesmo tempo ( tales como as artes marciais , das que practiquei un pouco Capoeira e Aikido, que me gustou especialmente ; e a ximnasia rítmica ou o patinaxe artístico ) . O Ioga parece máis calmYOGAo ó lado destes deportes que acabo de mencionar , pero require esforzo e relaxación . E cando falo de relaxación non me refiro unicamente á mental , senón tamén á corporal . As veces temos medo de facer algunha postura e tensamos o corpo ( inconscientemente ) por medo a “ que se rompa “ . Para min é nese momento cando temos que tentar relaxalo e “oílo” para saber ata onde pode chegar sen mancarse . Algo que na miña opinión axuda a coñecer mellor o noso corpo , coller confianza en nós mesmos , e aprender a controlar a nosa mente e os nosos medos .

        Déixovos o enlace a un artigo que fala do Ioga , sacado da revista Mi Herbolario , onde explica mellor cómo é este deporte coas súas virtudes e as súas características . Espero que o disfrutedes , e se todavía non o practicáchedes nunca anímovos a que o probedes .
                                                                                       Boa semán a todos .

             https://miherbolario.com/articulos/terapias%20naturales/875/el-yoga-bienestar-fisico-mental-y-espiritual

                  --------------------

    YOGA , TODA UNA BENDICIÓN
                                                            

        Buenas a todos , hoy quiero hablar de una disciplina que , si bien la practiqué poco hace ya varios años , me enamoró de tal manera que casi todos los días pienso en ella y tengo unas ganas locas de volver a practicarla . Por falta de tiempo no la practico con asiduidad , pero de cuando en cuando hago alguna postura o mismo el saludo al Sol , simplemente . Os estoy hablando del Yoga , un deporte apto para cualquier edad .

       He de decir que me sorprendió gratamente cuando empezé . Tenía alguna articulación ( los hombros principalmente ) oxidados , como digo yo . Solamente sacar la ropa por la cabeza ya me daba trabajo . Mis hombros no me dejaban subir suficientemente los brazos , y por aquella época tenía alrededor de 38 años nada más . Por supuesto la cosa no mejoró nada más comenzar con el Yoga , pero al cabo de unas semanas ya podía subir mucho más mis brazos , y también tenía más flexibilidad en mi espalda .

       Soy una persona a la que le gusta cualquier tipo de deporte para practicar , pero siento debilidad por los deportes que requieren flexibilidad , equilibrio y fuerza al mismo tiempo ( tales como las artes marciales , de las que practiqué un poco Capoeira y Aikido, que me gustó especialmente ; y la gimnasia rítmica o el patinaje artístico ) . El Yoga parece más tranquilo al lado de estos deportes que acabo de mencionar , pero requiere esfuerzo y relajación . Y cuando hablo de relajación no me refiero unicamente a la mental , si no también a la corporal . A veces tenemos miedo de hacer alguna postura y tensamos el cuerpo ( inconscientemente ) por miedo a “ que se rompa “ . Para mi es en ese momento cuando tenemos que intentar relajarlo y “oírlo” para saber hasta donde puede llegar sin hacerse daño . Algo que en mi opinión ayuda a conocer mejor nuestro cuerpo , coger confianza en nosotros mismos , y aprender a controlar nuestra mente y nuestros miedos .

       Os dejo el enlace a un artículo que habla del Yoga , sacado de la revista Mi Herbolario , donde explica mejor cómo es este deporte con sus virtudes y sus características . Espero que lo disfrutéis , y si todavía no lo habéis practicado nunca os animo a que lo probéis .

                                                                                    Feliz semana a todos .

              https://miherbolario.com/articulos/terapias%20naturales/875/el-yoga-bienestar-fisico-mental-y-espiritual